Spad drukarski to nic innego jak obszary druku, które wykraczają poza krawędzie ostatecznego materiału drukowanego. Spady są uwzględniane w samym procesie wydruku, gdyż pozwala to zadbać o estetykę publikacji. Spad jest także nieocenioną pomocą dla samego drukarza. Dzięki zwróceniu uwagi na spady krawędzie grafiki pozbawione są nieestetycznych, białych pasków. Spady poniekąd zabezpieczają efekt końcowy drukowanych materiałów reklamowych jak np. katalogów, broszur czy plakatów.

Podczas przygotowywanie projektu do druku, każdy grafik musi uwzględnić w nim tzw. „marginesy” czyli spady. Prościej mówiąc, będzie to w pełni zadrukowany obszar danego arkusza, który zostanie odcięty już w trakcie prac introligatorskich. Zazwyczaj spady mają szerokość od 2 do 5 milimetrów – w zależności od skomplikowania danego projektu. Są one dodawane już na etapie przygotowywania materiału do wydruku. Spady powiększają dany materiał o konkretny obszar, który następnie może być bez problemów usunięty nie wpływając jednocześnie na końcową estetykę wydrukowanego materiału.

Warto zauważyć, że spad drukarski dodawany jest z każdej strony drukowanego materiału. Wynika to z faktu, że maszyny introligatorskie posiadają milimetrową tolerancję co do obróbki. Co więcej, pomiędzy poszczególnymi arkuszami mogą także pojawić się mikro przesunięcia. Konieczne jest więc pozostawienie „marginesu bezpieczeństwa” w obrębie którego można popełnić błąd bez żadnych konsekwencji.

Co dają spady w druku?

Spad drukarski uwzględniony w projekcie jest gwarancją tego, że linie cięcia będą przebiegały równo. W przeciwnym wypadku ulotki, wizytówki czy inne materiały reklamowe mogą zostać docięte zbyt głęboko. W tym momencie staną się one praktycznie bezużyteczne, gdyż możliwe jest „ucięcie” samej grafiki. Nierówno docięte linie spowodują, że drukowany materiał traci swoją wartość estetyczną, a w przypadku docięcia np. fragmentu tekstu, straci on także swoją wartość merytoryczną.

Przygotowanie pliku do druku z uwzględnieniem spadów może odbywać się na dwa sposoby. Po pierwsze, taki projekt można wykonać od podstaw uwzględniając w nim wspominany już spad. Powinien się on znaleźć tuż za linią cięcia. Drugim ze sposobów jest dodanie spadów do już gotowego projektu za pośrednictwem eksportu plików do formatu PDF. W tym celu niezbędne będzie skorzystanie z programu graficznego. Obecnie wiele drukarni pomaga w uwzględnieniu spadów i instruuje klientów odnośnie odpowiedniego przygotowania pliku do wydruku. Dzięki temu można mieć pewność, że końcowy wydruk spełni oczekiwania.