Zadzwoń teraz!

Lotos Poligrafia Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 98 04-987 Warszawa

email: info@lotos-poligrafia.pl tel.: +48 22 872-22-66 fax: +48 22 872-22-68

Drukarnia działa przez 24 godziny 5 dni w tygodniu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.

Słowniczek pojęć

Apla (Tinta)

Apla (Tinta) – Jednolite tło wydrukowane jasną farbą, na którym następnie drukuje się farbą ciemniejszą tekst, ilustracje, rysunki.

CMYK

CMYK – zestaw podstawowych kolorów stosowanych w poligrafii. W wyniku ich mieszania można otrzymać teoretycznie każdą inną barwę. Ten model kolorów polega na połączeniu czterech podstawowych barw: Cyan (jasnoniebieski), Magenta (purpurowy), Yellow (żółty), blacK (czarny).

CtP

CtP – ang. Computer to Plate jest technologią sporządzania form drukowych od etapu obrabiania plików na komputerze z użyciem dedykowanego oprogramowania do tworzenia gotowych płyt – form drukowych na linii produkcyjnej składającej się z naświetlarki i wywoływarki ( naświetlanie i wywoływanie) w ramach jednego ciągłego procesu.

Czcionka

Czcionka – lewoczytelne odzwierciedlenie litery lub znaku odlane ze stopu ołowiu, używane do lat 80 XX w. Pojęcie powszechnie mylone z fontem.

Druk

Druk – proces sporządzania odbitek z formy drukowej przy użyciu farb graficznych. Rozróżnia się trzy podstawowe techniki: druk wypukły, płaski i wklęsły.

Druk Offsetowy

Druk Offsetowy – odmiana techniki druku płaskiego, polegająca na przeniesieniu farby z formy na cylinder gumowy a następnie na papier (druk pośredni).

Druk Cyfrowy

Druk Cyfrowy – techniki cyfrowe druku bez użycia formy drukowej.

DTP

DTP – określenie to pochodzi od angielskiego zwrotu „desktop publishing” i oznacza zakres prac związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów do druku, m.in. projektowanie stron, skład i łamanie, nanoszenie korekt, przygotowanie zdjęć, przygotowanie plików PDF do drukarni.

Falcowanie

Falcowanie – złamywanie (składanie) arkusza papieru po zadrukowaniu, celem otrzymania składki żądanego formatu z kolejną numeracją stronic.

Font

Font – potocznie zapis kroju pisma w postaci cyfrowej. Kompletny zestaw wszystkich liter alfabetu, cyfr, znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych zawartych w danym kroju pisma.

Forma Drukowa

Forma drukowa – prosta lub okrągła, metalowa lub z innego tworzywa powierzchnia z wypukłym, wklęsłym lub płaskim rysunkiem, przeznaczonym do drukowania;
do druku wypukłego kolumna lub zestaw kolumn przeznaczonych do drukowania;
do rozbiórki kolumna po wydrukowaniu przeznaczona do segregacji materiału zecerskiego do kaszt.

Format

Format – wielkość, wymiary papieru, książki, kolumny składu;
albumowy format, w którym szerokość wyrobu jest większa od długości;
druku wymiary szerokości i długości w jednostkach miary metrycznej arkusza papieru przeznaczonego do druku;
składu wymiary składu zecerskiego podane w jednostkach miary typograficznej;
znormalizowany format papieru lub tektury ustalony normą.

Gramatura

Gramatura – ciężar jednego metra kwadratowego wytworu papierniczego (bibułki, papieru, kartonu, tektury) wyrażony w gramach na metr kwadratowy.

Grafika

Grafika – techniki artystyczne polegające na powielaniu rysunku wykonanego w metalu, drewnie lub na kamieniu litograficznym (np. miedzioryt, drzeworyt, litografia);
użytkowa – artystyczne projekty wyrobów poligraficznych, jak oprawa książki, okładka, obwoluta, plakat, opakowanie itp.

Krój Pisma

Krój Pisma – kompletny zestaw liter i znaków o jednolitych cechach charakterystycznych np. (Arial, Calibri, Garmond).

Łamanie

Łamanie – formowanie kolumn książki lub czasopisma ze szpalt, klisz, wzorów, tytułów i ornamentów, na ogół według wskazówek zawartych w odbitkach korektorskich, lub według makiet wydawniczych.

Pagina

Pagina – liczba porządkowa wskazująca kolejność stron książki lub periodyku. Umieszcza się ją w widocznym miejscu nad lub pod kolumną tekstu. Stron tytułowych ani wakatów nie paginuje się, choć wlicza się je do kolejności stronic.

Pantone

Pantone – nazwa handlowa systemu katalogującego barwy, których uzyskanie z systemu CMYK jest nie możliwa, lub trudna. Często używany gdy utrzymanie barwy w nakładzie jest bardzo istotne, np. dla rozpoznawalności marki (logo) lub produktu.

Paser

Paser – graficzny element umieszczany poza formatem netto publikacji poligraficznej, służący w druku wielokolorowym jako swoisty „celownik” do dokładnego nanoszenia obrazu drukowego kolejnymi kolorami farb w to samo miejsce.

PDF

PDF – format pliku graficznego (skrót od ang. Portable Document Format), stworzony przez Adobe Systems Inc. mogący zawierać całą stronicę lub publikację, a jego przeglądanie i dalsza reprodukcja wymaga jedynie posiadania odpowiedniego interpretera, wbudowanego w RIP lub programu Adobe Acrobat.

Proof (wydruk kolorystyczny)

Proof (wydruk kolorystyczny) – wydruk próbny pracy, stanowiący wzór kolorystyczny dla drukowanych materiałów. Barwy na monitorze i różnych papierach zupełnie inaczej oddają kolory. Proof kolorystyczny daje nam pewność, że to co zostało zaprojektowane wydrukowane będzie dokładnie w takich odcieniach barw jakich użył grafik. 

Raster

Raster – w celu reprodukcji obrazu wielotonalnego w poligrafii rozdziela się go na cztery separacje, składające się z punktów rastrowych, których wielkość odpowiada nasyceniu, każdy z kolorów jest pod innym kątem, tak aby nie stykały się bezpośrednio. Raster AM (amplitudowy) o zmiennej wielkości punktu, raster FM – o zmiennej częstotliwości występowania punktów tej samej wielkości

RGB

RGB – (skrót z języka angielskiego od pierwszych liter redgreenblue — czerwony, zielony, niebieski) — podstawowe barwy postrzegane przez ludzkie oko, tworzące addytywny model barw. Poprzez mieszanie trzech podstawowych składników światła kolorowego w różnych proporcjach i natężeniach można otrzymać teoretycznie każdą inną barwę.

Skład

Skład – materiał o druku złożony według maszynopisu i adiustacji, z zachowaniem zasad i wymagań jakościowych przewidzianych normami i instrukcjami technologicznymi.

Spad

Spad – pole druku, które wychodzi poza obszar publikacji i jest przeznaczony do obcięcia. Stosowany, aby obszar druku dochodził do krawędzi po obcięciu arkusza.