Apla (Tinta)

Apla to pojęcie wykorzystywane w poligrafii do określenia płaszczyzny, która w całości została zadrukowana jednym kolorem. Powierzchnia ta nie posiada punktów rastrowych i jest ona całkowicie jednolita. Apla stanowi świetne tło do wydruku okładek czy plakatów, na których mają być umieszczone dodatkowe ilustracje. Tinta może zostać wykorzystana także w formie kontrastów w stosunku do innych elementów.

zobacz więcej >>

CMYK

CMYK odnosi się do czterech, podstawowych kolorów, jakie występują w farbach drukarskich. Są one powszechnie stosowane w poligrafii. Barwy zaliczające się do CMYK często nazywane są po prostu barwami triadowymi lub procesowymi. Warto zauważyć, że pojęcie CMYK odnosi się także do przestrzeni barw podczas pracy np. z grafiką komputerową.

zobacz więcej >>

CtP

CtP – ang. Computer to Plate jest technologią sporządzania form drukowych od etapu obrabiania plików na komputerze z użyciem dedykowanego oprogramowania do tworzenia gotowych płyt – form drukowych na linii produkcyjnej składającej się z naświetlarki i wywoływarki ( naświetlanie i wywoływanie) w ramach jednego ciągłego procesu.

Czcionka

Czcionka – lewoczytelne odzwierciedlenie litery lub znaku odlane ze stopu ołowiu, używane do lat 80 XX w. Pojęcie powszechnie mylone z fontem.

Druk

Druk – proces sporządzania odbitek z formy drukowej przy użyciu farb graficznych. Rozróżnia się trzy podstawowe techniki: druk wypukły, płaski i wklęsły.

Druk Offsetowy

Druk Offsetowy – odmiana techniki druku płaskiego, polegająca na przeniesieniu farby z formy na cylinder gumowy a następnie na papier (druk pośredni).

Druk Cyfrowy

Druk Cyfrowy – techniki cyfrowe druku bez użycia formy drukowej.

DTP

DTP czyli desktop publishing to termin odnoszący się do ogółu czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które następnie mają zostać powielone metodami poligraficznymi. W dużym skrócie DTP można określić jako komputerowe przygotowanie wszystkich materiałów do późniejszego druku.

zobacz więcej >>

Falcowanie

Falcowanie – złamywanie (składanie) arkusza papieru po zadrukowaniu, celem otrzymania składki żądanego formatu z kolejną numeracją stronic.

Foliowanie

Foliowanie to proces uszlachetniania druku polegający na pokrywaniu go specjalną folią (błyszczącą lub matową).

zobacz więcej >>

Font

Font – potocznie zapis kroju pisma w postaci cyfrowej. Kompletny zestaw wszystkich liter alfabetu, cyfr, znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych zawartych w danym kroju pisma.

Forma Drukowa

Forma drukowa – prosta lub okrągła, metalowa lub z innego tworzywa powierzchnia z wypukłym, wklęsłym lub płaskim rysunkiem, przeznaczonym do drukowania;
do druku wypukłego kolumna lub zestaw kolumn przeznaczonych do drukowania;
do rozbiórki kolumna po wydrukowaniu przeznaczona do segregacji materiału zecerskiego do kaszt.

Format

Format – wielkość, wymiary papieru, książki, kolumny składu;
albumowy format, w którym szerokość wyrobu jest większa od długości;
druku wymiary szerokości i długości w jednostkach miary metrycznej arkusza papieru przeznaczonego do druku;
składu wymiary składu zecerskiego podane w jednostkach miary typograficznej;
znormalizowany format papieru lub tektury ustalony normą.

Gramatura

Gramatura – ciężar jednego metra kwadratowego wytworu papierniczego (bibułki, papieru, kartonu, tektury) wyrażony w gramach na metr kwadratowy.

Grafika

Grafika – techniki artystyczne polegające na powielaniu rysunku wykonanego w metalu, drewnie lub na kamieniu litograficznym (np. miedzioryt, drzeworyt, litografia);
użytkowa – artystyczne projekty wyrobów poligraficznych, jak oprawa książki, okładka, obwoluta, plakat, opakowanie itp.

Introligatorstwo

Introligatorstwo to rzemiosło zajmujące się oprawianiem różnego rodzaju wydruków, takich jak książki, czasopisma, broszury czy dokumenty. Introligatorzy łączą kartki papieru, nadając im trwałą i estetyczną formę. Dzięki nim nasze książki, katalogi i inne materiały drukowane są chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami zewnętrznymi.

zobacz więcej >>

Krój Pisma

Krój Pisma – kompletny zestaw liter i znaków o jednolitych cechach charakterystycznych np. (Arial, Calibri, Garmond).

Lakier dyspersyjny

Lakier dyspersyjny, znany również jako lakier wodny, to wodna emulsja polimerów, która nakładana jest na powierzchnię wydruku w celu jego zabezpieczenia i nadania mu dodatkowych walorów estetycznych

zobacz więcej >>

Lakier offsetowy

Lakier offsetowy to specjalna substancja nakładana na powierzchnię wydruku w celu jego zabezpieczenia i nadania mu dodatkowych walorów estetycznych. Proces lakierowania offsetowego odbywa się w trakcie druku offsetowego, co pozwala na równoczesne drukowanie i lakierowanie materiału.

zobacz więcej >>

Lakier utwardzany ultrafioletem

Lakierowanie UV wybiórcze to proces nakładania lakieru na wybrane obszary powierzchni wydruku, który następnie utwardza się pod wpływem promieniowania UV. Lakier UV tworzy cienką, błyszczącą lub matową powłokę, która podkreśla i wyróżnia poszczególne elementy projektu, takie jak tekst, grafika czy logo

zobacz więcej >>

Łamanie

Łamanie – formowanie kolumn książki lub czasopisma ze szpalt, klisz, wzorów, tytułów i ornamentów, na ogół według wskazówek zawartych w odbitkach korektorskich, lub według makiet wydawniczych.

Pagina

Pagina – liczba porządkowa wskazująca kolejność stron książki lub periodyku. Umieszcza się ją w widocznym miejscu nad lub pod kolumną tekstu. Stron tytułowych ani wakatów nie paginuje się, choć wlicza się je do kolejności stronic.

Pantone

Pantone – nazwa handlowa systemu katalogującego barwy, których uzyskanie z systemu CMYK jest nie możliwa, lub trudna. Często używany gdy utrzymanie barwy w nakładzie jest bardzo istotne, np. dla rozpoznawalności marki (logo) lub produktu.

Paser

Paser – graficzny element umieszczany poza formatem netto publikacji poligraficznej, służący w druku wielokolorowym jako swoisty „celownik” do dokładnego nanoszenia obrazu drukowego kolejnymi kolorami farb w to samo miejsce.

PDF

PDF – format pliku graficznego (skrót od ang. Portable Document Format), stworzony przez Adobe Systems Inc. mogący zawierać całą stronicę lub publikację, a jego przeglądanie i dalsza reprodukcja wymaga jedynie posiadania odpowiedniego interpretera, wbudowanego w RIP lub programu Adobe Acrobat.

Proof (wydruk kolorystyczny)

Proof (wydruk kolorystyczny) – wydruk próbny pracy, stanowiący wzór kolorystyczny dla drukowanych materiałów. Barwy na monitorze i różnych papierach zupełnie inaczej oddają kolory. Proof kolorystyczny daje nam pewność, że to co zostało zaprojektowane wydrukowane będzie dokładnie w takich odcieniach barw jakich użył grafik.

Raster

Raster – w celu reprodukcji obrazu wielotonalnego w poligrafii rozdziela się go na cztery separacje, składające się z punktów rastrowych, których wielkość odpowiada nasyceniu, każdy z kolorów jest pod innym kątem, tak aby nie stykały się bezpośrednio. Raster AM (amplitudowy) o zmiennej wielkości punktu, raster FM – o zmiennej częstotliwości występowania punktów tej samej wielkości

RGB

RGB – (skrót z języka angielskiego od pierwszych liter redgreenblue — czerwony, zielony, niebieski) — podstawowe barwy postrzegane przez ludzkie oko, tworzące addytywny model barw. Poprzez mieszanie trzech podstawowych składników światła kolorowego w różnych proporcjach i natężeniach można otrzymać teoretycznie każdą inną barwę.

Skład

Skład – materiał o druku złożony według maszynopisu i adiustacji, z zachowaniem zasad i wymagań jakościowych przewidzianych normami i instrukcjami technologicznymi.

Spad

Spad drukarski to nic innego jak obszary druku, które wykraczają poza krawędzie ostatecznego materiału drukowanego. Spady są uwzględniane w samym procesie wydruku, gdyż pozwala to zadbać o estetykę publikacji. Spad jest także nieocenioną pomocą dla samego drukarza. Dzięki zwróceniu uwagi na spady krawędzie grafiki pozbawione są nieestetycznych, białych pasków. Spady poniekąd zabezpieczają efekt końcowy drukowanych materiałów reklamowych jak np. katalogów, broszur czy plakatów.

zobacz więcej >>

Sztancowanie

Sztancowanie to jedna z najważniejszych technik stosowanych w poligrafii, pozwalająca na precyzyjne wycinanie skomplikowanych kształtów z arkuszy papieru, kartonu, folii i innych materiałów. Ta metoda jest szeroko wykorzystywana w produkcji opakowań, etykiet, wizytówek, ulotek i wielu innych drukowanych materiałów.

zobacz więcej >>

Tłoczenie

Tłoczenie w poligrafii to technika, która pozwala na dodanie trójwymiarowych elementów do drukowanych materiałów. Jest to jedna z najbardziej efektownych metod uszlachetniania druku, nadająca projektom unikalny i profesjonalny wygląd. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, na czym polega tłoczenie, jakie są jego rodzaje oraz w jakich przypadkach warto z niego skorzystać.

zobacz więcej >>

Tłoczenie z folią (Hotstamping)

Hotstamping to technika uszlachetniania druku, polegająca na nanoszeniu cienkiej warstwy folii na powierzchnię wydruku za pomocą matrycy i wysokiej temperatury. Proces ten pozwala na uzyskanie metalicznych efektów, które nadają drukowanym materiałom wyjątkowego charakteru

zobacz więcej >>

Uszlachetnianie druku

Uszlachetnianie druku to proces polegający na nadaniu drukowanym materiałom dodatkowych walorów estetycznych i funkcjonalnych. Metody uszlachetniania druku obejmują nakładanie folii, lakierowanie, tłoczenie i wiele innych technik, które podnoszą jakość i atrakcyjność wydruków. Dzięki nim, materiały drukowane stają się bardziej trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoć, a także przyciągają wzrok i wyróżniają się na tle konkurencji.

zobacz więcej >>