Zadzwoń teraz!

Lotos Poligrafia Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 98
04-987 Warszawa

email: info@lotos-poligrafia.pl
tel.: +48 22 872-22-66
fax: +48 22 872-22-68

Drukarnia działa przez 24 godziny 5 dni w tygodniu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.

Regulamin

Warunki ogólne

 1. Sklep Online jest prowadzony przez Lotos Poligrafia Sp. z o.o.ul. Wał Miedzeszyński 98, 04-987 Warszawa.
 2. Zamówienia w Sklepie mogą składać Klienci, którzy posiadają dostęp do internetu, poddali się procedurze rejestracyjnej oraz zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
 3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 4. Drukarnia zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).
 5. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Lotos Poligrafia Sp. z o.o., które zostanie zapłacone w formie przelewu na konto bankowe właściciela.

Ceny

 1. Ceny publikowane w kalkulatorze wycen są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Realizacja zamówień

 1. Zamówienie złożone w http://lotos-poligrafia.pl/ składa się z jednego lub wielu produktów.
 2. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną na stronie http://lotos-poligrafia.pl/
 3. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone, czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nie obsługiwanym formacie lub zawirusowane są usuwane, a pracownik firmy Lotos Poligrafia Sp. z o.o. informuje Klienta o tym fakcie w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu.

Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

 1. Terminy realizacji zamówień są określone w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 12.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego. Terminy realizacji ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia. Dodatkowo należy uwzględnić czas dostawy.
 2. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania) termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
 3. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony http://lotos-poligrafia.pl/ w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest informowany o tym fakcie najpóźniej dzień przed maksymalnym terminem realizacji.
 4. Możliwości dostarczenia przesyłki: wysyłka kurierska w jedno miejsce w kraju, odbiór własny klienta z Lotos Poligrafia Sp. z o.o. Możemy także dostarczyć w jedno miejsce w Warszawie. Do wyboru jest, tylko jedna z trzech możliwości. Jeśli konieczne będzie rozesłanie nakładu w kilka miejsc w Polsce bądź jeszcze inaczej to proszę o kontakt z serwisem Internetowym Drukarni. Przesyłki kurierskie doręczane są w ciągu 48 h od momentu wysłania paczki do klienta do wszystkich miast, w których zlokalizowany jest dostawca przesyłek Siódemka http://www.siodemka.com/ lub maksymalnie do trzech dni roboczych do pozostałych miejscowości na terenie kraju.
 5. Rzeczywisty termin realizacji zlecenia zwykle jest krótszy od terminu deklarowanego na karcie produktu. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem w dniu wysyłki towaru.

Odpowiedzialność za jakość

 1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez klienta. W przypadku nieprawidłowości w przygotowaniu plików, klient jest o tym informowany w formie e-maila lub telefonicznie.
 2. Lotos Poligrafia Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość określoną w certyfikacie ISO 9001.
 3. Nie odpowiadamy za rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem z uwagi na rozbieżności w wyświetlanym obrazie na ekranie monitora (kolory-RGB) a drukiem (kolory CMYK). Prace drukowane są wg standardów określonych w normie ISO 12647-2.

Postępowanie z plikami będącymi własnością Klienta

 1. Pliki przesłane drogą internetową zobowiązujemy się skasować po 30 dniach od momentu przesłania na serwer ftp.

Płatności

 1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty jest przedpłata w wysokości 100 % na rachunek bankowy Lotos Poligrafia Sp. z o.o.:94 1060 0076 0000 3200 0087 0752
 2. Jeżeli po 30 dniach od złożenia zamówienia nadal nie będzie zaksięgowanej wpłaty na koncie to zamówienie będzie anulowane.

Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji klient ma prawo zwrócić zamówiony towar w postaci nienaruszonej zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „(O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności…)”, Dz.U. Nr 22, poz. 271.
 2. Reklamację należy zgłosić w ciągu 24 godzin od momentu odebrania przesyłki.
 3. Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego.
 4. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę.
 5. Reklamacje dotyczące jakości druku, w przypadku gdy nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Lotos Poligrafia Sp. z o.o. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń odbywa się na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.