Stolica staży - projekt unijny

Stolica Staży

01.07.2013 do 01.01.2014

Informujemy, iż w okresie od 01.07.2013 do 01.01.2014 Firma Lotos Poligrafia Sp. z o.o. bierze udział w projekcie stażowym dla pracowników naukowych “Stolica staży”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie na stronie:
www.stolicastazy.teklaplus.pl

Stolica staży - projekt unijny 2

Stolica Staży

01.10.2013 do 01.04.2014

Informujemy, iż w okresie od 01.10.2013 do 01.04.2014 Firma Lotos Poligrafia Sp. z o.o. bierze udział w projekcie stażowym dla pracowników naukowych “Stolica staży”.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie na stronie:
www.stolicastazy.teklaplus.pl

Informatyczne technologie

Informatyczne technologie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Dofinansowanie z PFR - projekt unijny

Dofinansowanie z PFR

2014 do 2020

Lotos Poligrafia Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.